AMENDAMENTE la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995

 

Către,

TOATE BAROURILE

În atenţia Domnului / Doamnei DECAN

   
   Vă remitem alăturat TABEL CU AMENDAMENTE la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (PL-x 189/2009) cuprinzând şi opinia / amendamentele formulate şi însuşite de Comisia Permanentă  a Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 08 mai 2009.

Vă rog să exprimaţi în scris, până cel mai târziu la 25 iunie 2009, poziţia baroului cu privire la punctul de vedere al Comisiei Permanente a U.N.B.R., pentru ca în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 01 iulie 2009 problematica stadiului şi evoluţiei procesului legislativ de aprobare, prin lege, a OUG nr. 159/2008 să fie analizată de organul profesiei obligat să aducă la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor - 2008.

 

PREŞEDINTE U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe FLOREA