Pot fi trimise materiale spre publicare la adresa revista@barouldolj.ro. Autorii, prin transmiterea articolelor către redacție, își dau acordul ca publicarea să se facă atât pe suport de hârtie cât și electronic, pe pagina de Internet a Baroului Dolj.