În vederea dezvoltării unei arhive de practică judiciară, avocații din Baroul Dolj sunt invitați să trimită către Baroul Dolj hotărâri judecătorești definitive în vederea publicării acestora în secțiunea "Practică judiciară". Hotărârile vor putea fi depuse la sediul baroului sau scanate (format .pdf 150dpi alb-negru) și transmise prin email la adresa de email office@barouldolj.ro.

 

În vederea protejării datelor cu caracter personal cuprinse în hotărârile depuse, precum și pentru respectarea principiului confidențialității ce guvernează raporturile dintre avocat și clienții săi, datele cu caracter personal din hotărârile depuse nu vor putea fi vizualizate (de exemplu, prin aplicarea de fluid corector).