Anulare procedura achizitie directa

           Comisia a hotărât anularea procedurii de achiziție directă inițiată în SEAP - anunțul nr. ADV1191900, cu data limită de depunere a ofertelor în data de 28.12.2020, ora 14.00, conform procesului verbal încheiat la data de 12.01.2021 înregistrat la Baroul Dolj sub nr.57/12.01.2021.

          Decizia de anulare  se va comunica către persoanele juridice care au depus oferte.

          Se va relua procedura de achiziție directă - Titlul Proiectului -„Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”- ID proiect POCU:POCU/626/6/13/132662,  Obiectul achiziției: Aplicație informatică cursuri antreprenoriat, Cod CPV 72212000-4, ținând cont de specificațiile tehnice enumerate în procesul verbal al comisiei.