ANUNT Depunerea asigurarilor de raspundere profesionala

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

 

COMUNICARE

  

Consiliul Baroului Dolj solicită tuturor avocaţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţia prev. de art.42 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art.218 din Statutul profesiei de avocat să depună, de îndată, la secretariatul Baroului, în copie certificată, poliţa de asigurare pentru răspundere profesională pentru anul 2011.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

avocat

Decanul Baroului Dolj