ANUNŢ - EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE (EXCLUSIV PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT STAGIAR)

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea  examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010.

Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu" a Universităţii „Lucian Blaga" din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: 40-(269) 23.39.24, Fax: 40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

Înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie începând cu data de 23 decembrie 2009.

Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia căruia solicită să îşi exercite profesia.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate  AICI !

Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea 24-25 februarie 2010" inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.