ANUNŢ - EXAMENUL PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI PROFESIONAL DE AVOCAT DEFINITIV

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea  examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în perioada 17 - 21 februarie 2010.  

Examenul va fi susţinut de către avocaţii stagiari care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege şi se se va desfăşura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform art. 5 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. care se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar.

Examinarea candidaţilor pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv se va efectua de către Comisia naţională de examen numită de Consiliul U.N.B.R., iar desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen.

Tematica de examen şi bibliografia la disciplinele "Drept civil", Drept procesual civil", Drept penal", "Drept procesual penal" şi "Organiarea şi exercitarea profesiei de avocat",  pot fi descărcate  AICI ! Pentru celelalte discipline de examen, tematica şi bibliografia este cea prevăzută în Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen definitivat, sesiunea 17-21 februarie 2010" inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.