Anunț Filiala Dolj a CAA - Declarația lunară privind veniturile brute realizate

În atenția colegilor avocați,

 

Toți avocații membri ai Filialei Dolj CAA, în conformitate cu prevederile Regulamentului creanțelor contributive, intrat în vigoare la 31 martie 2017, sunt obligați să depună declarația lunară  privind veniturile brute realizate pentru evitarea sancțiunilor prevăzute de Regulamentul sus-menționat.

Vă rugăm să procedați în consecință (depunerea declarațiilor se face și separat de plata contribuțiilor profesionale).

  

Consiliul de administrație al Filialei Dolj CAA

Prin

Președinte,

Av. Maria Uțescu