Anunț Judecătoria Craiova

Prin Decizia nr. 55 din 10 mai 2023, emisă de Președintele Judecătoriei Craiova, a fost aprobată solicitarea conducerii Baroului Dolj, privind accesul avocaților în spațiile de lucru ale baroului, situate în sediile Secției Penale și Secției a II-a Civile ale Judecătoriei Craiova, începând cu ora 8:00, în zilele în care se desfășoară ședințe de judecată.