ANUNȚ privind depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe anul 2019

Consiliul Filialei Dolj CAA vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu art.18, alin. 2 din Statutul Casei de asigurări a avocaților, aveți obligația depunerii la Filiala Dolj CAA, în fiecare an, a copiei declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, certificate pentru conformitate.

În consecință, vă rugăm, să depuneți copia declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe anul 2019, până la data de 30 iunie 2020.

Declarațiile pot fi transmise pe adresa de email notificari.caa@barouldolj.ro sau se pot depune la secretariatul Filialei Dolj.

 

 

Consiliul Filialei Dolj CAA

Președinte,

Av. Maria Uțescu