Anunt privind procedura de acordare a ajutoarelor financiare pentru membrii Filialei Dolj a C.A.A. în baza Programului de asistență și asigurări sociale pentru anul 2022

 

 

 1. Bugetul alocat

Bugetul alocat al acestui program este de 50.220,23 lei.

 

 1. Beneficiarii programului
  • Pot beneficia de ajutoare financiare în baza acestui program toți membrii Filialei DOLJ a CAA (ca vocație de accesare a programului), cu excepția avocaților suspendați în baza art. 27 din Legea  51/1995.
  • Pot beneficia de ajutoare financiare în baza acestui program :

2.2.1 Avocații care nu  beneficiază de  indemnizațiile de incapacitate acordate în baza certificatelor medicale cu cod specific pentru care se instituie măsura izolării – COVID  ( ce se supun prevederilor art. 88 din Legea  nr. 72/2016 )  având certificate medicale  simple, fără internare în spital,  și, pentru care  indemnizația de incapacitate de muncă nu se suportă de către sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților decât  începând cu a 16-a zi de la data ivirii stării de incapacitate).

Ajutorul financiar pentru beneficiarii de la punctul 2.2.1 este de 600 lei și reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. a) din Codul Fiscal.

Criterii de acordare:

 • Solicitantul este membru al Filialei Dolj a CAA;
 • Solicitantul este beneficiarul ajutorului solicitat; ajutoarele nu pot fi acordate pentru alte persoane decât solicitantul;
 • Solicitantul face dovada situației medicale declarate, cu acte necontestate din care rezultă diagnosticul de infectare cu SARS-CoV-2 în anul 2022

 

Procedura de acordare

Acordarea ajutoarelor financiare în baza acestui program se va face pe bază de cerere scrisă;

La cererea de acordare a ajutoarelor financiare, solicitantul va anexa toate actele doveditoare ale situației medicale;

Cererea va fi analizata de Consiliul de administrație al Filialei Dolj a CAA și soluționată prin decizie.

Consiliul de administrație al Filialei Dolj va aprecia pe baza cererii și a documentelor justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare ;

Cererile vor fi soluționate în ordinea înregistrării și în limita bugetului anual alocat, de 9.600 lei.

 

2.2.2.  Toți membrii pensionari ai Filialei Dolj a C.A.A

 

Criteriile de acordare ale ajutoarelor privind starea de nevoie a pensionarilor, vor fi:

 1. Valoarea  veniturilor realizate lunar din pensie și din orice alte surse;
 2. Vechimea in profesia de avocat.

 

Ajutorul financiar pentru beneficiarii pensionari este de 500 lei și reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 62 alin a) din Codul Fiscal.

Ajutoarele pentru pensionari vor fi acordate în limita bugetului anual alocat, de 40.620 lei.

 

Procedura de acordare :

Acordarea ajutoarelor financiare se va face la cerere, care se va depune în termen de 60 de zile de la data la care filiala anunță pe pagina de internet aprobarea programului,  însoțită de documente justificative și de declarație pe proprie răspundere a solicitantului privind veniturile lunare.

Cererile vor fi analizate și soluționate prin Decizie de către Consiliul de Administrație al Filialei.

 

 

 

Consiliul de Administrație al Filialei Dolj a C.A.A.

 

Prin PREȘEDINTE

 

Av. Stănciulescu Sorin-Cornel