Anunț referitor la organizarea cursurilor de limba bulgară la Craiova

Membrii Grupului Țintă care au fost selectați pentru a participa la cursul de limba bulgară sunt informați că următoarele șase cursuri vor avea loc la Sala de ședințe din cadrul sediului Baroului Dolj (Craiova, Bdul Carol I, Nr. 1, Bl. 17D, mezanin), după cum urmează:

  1. Cursul 3: Miercuri, 8 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  2. Cursul 4: Vineri, 10 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  3. Cursul 5: Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, între orele 10 și 13
  4. Cursul 6: Miercuri, 22 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  5. Cursul 7: Joi, 23 noiembrie 2017, între orele 16 și 19
  6. Cursul 8: Luni, 27 noiembrie 2017, între orele 16 și 19

Pentru mai multe informații:
Dana Birtu, Expert echipă implementare, 40755074597 

CENTRULUI JURIDIC TRANSFRONTALIER ROMÂN 
Înființat în cadrul Baroului Dolj (Romania)
Bdl. Carol I, nr. 1, bl. 17D mezanin
Craiova, cod postal 200678, Jud. Dolj, Romania
Tel. 40351408430, Fax 40251413940
E-mail info@jurisCBP.ro
Web www.jurisCBP.ro