Anunț Regulament Creanțe Contributive conform Hot.209/18.02.2017 a Consiliului UNBR

 

 

 

Stimate colegă/coleg,

            Regulamentul Creanțelor Contributive, adoptat prin Hot. 209/18.02.2017 a Consiliului UNBR, impune stabilirea din oficiu a creanțelor contributive prin emiterea deciziei de impunere prin estimare în ipoteza în care nu sunt depuse declarațiile de venit, motiv pentru care,vă reamintim  că, în ipoteza în care nu  se vor depune declaratiile de venit, se va proceda la stabilirea din oficiu a creanțelor contributive prin emiterea deciziei de impunere prin estimare conform prevederilor Regulamentului Creanțelor Contributive adoptat prin Hot. 209/18.02.2017 a Consiliului UNBR.

            Obligația contributivă a membrilor sistemului C.A.A. se naște pentru fiecare lună calendaristică, în momentul în care, potrivit legii se constituie baza de calcul a contribuției lunare. Baza de calcul a contribuției lunare o constituie venitul brut din profesie realizat în fiecare lună calendaristică.

            Stabilirea creanțelor contributive se poate face  prin:

Declarația lunară de venit, sub rezerva verificării ulterioare

Decizie de impunere din oficiu, sub rezerva verificării ulterioare

Decizie de impunere emisă în urma operațiunii de control

         Reglementările privind stabilirea creanțelor contributive prin decizii de impunere din oficiu sunt cuprinse la art. 58-65 din Regulamentul creanțelor contributive, iar privind procedura de control la art.66-81 din același regulament.

 

            De aceea,vă rugam, pentru depunerea declaratiilor de venit, să accesati link-ul:   https://portal.caav.ro/caav_my_account/login            Detalii legate de plăți, conturi bancare , găsiti pe site-ul baroului la secțiunea Plăti Cote si Contributii : https://www.barouldolj.ro/plati-cote-si-contributii