Ardesa Baroul Dolj catre toate barourile - Cheltuielile Serviciilor de Asistenţă Judiciară ale barourilor

De la: Prof.univ.dr. Ion Turculeanu, Decanul Baroului Dolj

Către: Toate barourile

Referitor la: Cheltuielile Serviciilor de Asistenţă Judiciară ale barourilor

Data: 23 aprilie 2009


Stimaţi colegi,

   Înfiinţarea serviciilor de asistenţă judiciară pe lângă fiecare barou a însemnat din partea barourilor un efort financiar care a grevat bugetele barourilor. Din păcate, deşi serviciile de asistenţă judiciară sunt organizate pentru desfăşurarea unei activităţi care prin lege ar trebui finanţată de Ministerul Justiţiei, de la înfiinţare şi până în prezent, cheltuielile ocazionate de funcţionarea acestor servicii au fost suportate de barouri.

 

Constatăm că deşi au trecut câteva luni de la adoptarea bugetului, Ministerul Justiţiei întârzie semnarea protocolului cu UNBR, ceea ce va duce la suportarea cheltuielilor în continuare de către barouri. Mai mult decât atât, în materie civilă, avocaţii care au prestat asistenţa judiciară nu vor primi onorariile aferente.

 

Faţă de indiferenţa Ministerului Justiţiei, de ignoranţa arătată, apreciaţi că putem aştepta o soluţionare a problemei aşa cum facem de câteva luni sau putem avea un punct de vedere comun care să determine Guvernul României şi Ministerul Justiţiei să fie preocupaţi de aplicarea OUG 51/2008 pe care guvernul s-a mulţumit să o adopte fără a fi preocupat de aplicarea ei ?


    Prof.univ.dr.
 Ion Turculeanu
        Avocat
Decanul Baroului Dolj