Asigurarea de răspundere profesională pentru anul 2018

Reamintim colegilor avocaţi obligaţia prevăzută de art.42 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art.231 din Statutul profesiei de avocat, de a depune poliţa de asigurare pentru răspundere profesională pentru anul 2018, în copie certificată, la secretariatul baroului.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat
Decanul Baroului Dolj