Asigurarea profesională de răspundere profesională pentru anul 2016

 

Reamintim tuturor avocaţilor obligaţia prevăzută de art.42 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art.231 din Statutul profesiei de avocat, de a depune poliţa de asigurare pentru răspundere profesională pentru anul 2016, în copie certificată, la secretariatul baroului, până la data de 31.12.2015.

 

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj