Atelierul cu tema ”Suspendarea actului administrativ, în lumina ultimelor modificări legislative. Tendințe jurisprudențiale” - cum a fost.

      În cadrul primitor al Sălii de Consiliu, Baroul Dolj a organizat miercuri, 31 ianuarie 2024, un atelier profesional cu tema ”Suspendarea actului administrativ, în lumina ultimelor modificări legislative. Tendințe jurisprudențiale”, moderat de av. Eugen Tițoiu, consilier al Baroului Dolj.

      Având ca speaker pe doamna av. dr. Eugenia Marin, un reputat profesionist al instanței de contencios-administrativ, cu o experiență de peste 20 de ani la secțiile specializate ale Curții de Apel Craiova și Înaltei Curți de Casație și Justiție, autor a numeroase articole și cărți de specialitate, auditoriul a beneficiat de experiența acesteia, expunerea și discuțiile plecând de la aspectele teoretice, doctrinare și ajungând la cele aplicate, de ordin jurisprudențial. Au fost avute în vedere în principal modificările aduse art. 14 și art. 15 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ prin Legea nr. 102/2023, pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, discuțiile însă depășind în mod natural și aplicat tema propusă. Astfel, au fost examinate atât criticile pe care le comportă modificările aduse Legii nr. 554/2004, cât și beneficiile acestora pentru dreptul urbanismului, dar și cel al mediului. Nu în ultimul rând, au fost purtate discuții de ordin doctrinar și practic cu privire la admisibilitatea instituției suspendării în contenciosul administrativ.

     Acest eveniment reprezintă un nou punct de referință pentru viitoarele evenimente de ordin științific ale Baroului Dolj, care pot da naștere valorii juridice atât în doctrină, cât și în jurisprudența instanțelor de judecată.