Av. Dragoș Efrim - Obligativitatea formulării unei acțiuni în răspundere civilă delictuală in fața instanțelor interne

 

Cu privire la încălcarea art. 6 din CEDO în ceea ce privește durata excesivă a procedurilor care se desfășoară în fața instanțelor penale sau civile în România, în decizia de Cameră pronunțată la data de 10.04.2018 în cauza Brudan c. României, Curtea a reținut că formularea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală reprezintă un remediu efectiv cu grad de certitudine începând cu 22.03.2015.

Urmare a acestei decizii, orice plângeri îndreptate împotriva României vizând încălcarea art. 6 din Convenție, pentru durata excesivă a procedurilor judiciare, care nu au fost precedate de formularea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală in fața instanțelor interne, intră sub incidența art. 35 § 1, respectiv condiția de admisibilitate privind epuizarea căilor de recurs interne.

Pentru o mai bună și eficientă practică în această materie, apreciez că avocații au datoria să popularizeze și să implementeze cât mai larg această jurisprudență.

 Pentru mai multe detalii: