Alin-Horaţiu ARMĂŞELU

Alin-Horaţiu ARMĂŞELU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 septembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Armăşelu Alin-Horaţiu
Formă exercitare profesie
com.Şimnicu de Sus, sat Albeşti, str.Col.Ioan Angelescu, nr.35, jud.Dolj
Sediu profesional