Alina-Adriana CELEA

Alina-Adriana CELEA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 decembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Adriana Celea
Formă exercitare profesie
Craiova, str. Constantin Brîncoveanu, nr.65, bl.42A1, sc.1, et.1, ap.8
Sediu profesional