Ana-Maria AMZULESCU

Ana-Maria AMZULESCU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
01 septembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Amzulescu Ana-Maria - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0745.209.242

Craiova, Str.Toporaşi, bl.318, sc.1, et.3, ap.13
Sediu profesional

Telefoane: 0745.209.242