Ana-Maria MINDA

Ana-Maria MINDA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 noiembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Minda Ana-Maria - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.15, bl.Patria, sc.B, et.1, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional