Andreea-Veronica CHIRICĂ

Andreea-Veronica CHIRICĂ
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
23 ianuarie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Chirică Andreea-Veronica - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, bdul Carol I, nr.48, parter, camera 2, jud.Dolj
Sediu profesional