Archir IANOŞI

Archir IANOŞI
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 septembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ianoşi Archir - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, cart.Eroilor, str.Rovinari, nr.32, bl.d, sc.4, ap.4, jud.Dolj
Sediu profesional