Bogdan-Ion ŢAPELEA

Bogdan-Ion ŢAPELEA
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
10 februarie 2007
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ţapelea Bogdan - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.6, bl.E12, et.4, ap.9, jud.Dolj
Sediu profesional