Bogdan-Marius DUMITRESCU

Bogdan-Marius DUMITRESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
20 noiembrie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Dumitrescu Bogdan - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.13, bloc 13, sc.1, ap.15, jud.Dolj
Sediu profesional