Caliopi ŞERBAN

Caliopi ŞERBAN
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 noiembrie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Şerban Caliopi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, cart.Nicolae Titulescu, bl.d13, sc.1, et.3, ap.13, jud.Dolj
Sediu profesional