Ciprian Emanuel GACIU

Ciprian Emanuel GACIU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 februarie 2003
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Gaciu Ciprian - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Revoluţiei, bl.6 Nou, sc.2, ap.11, jud.Dolj
Sediu profesional