Constantin CATRINA

Constantin CATRINA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
15 noiembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Catrina Constantin
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0251.531.085

mun.Craiova, str.Petre Carp, nr.13, jud.Dolj
Sediu profesional

Telefoane: 0251.531.085