Cosmin-Lucian GHERGHE

Cosmin-Lucian GHERGHE
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
11 octombrie 1999
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Gherghe și Asociații - Societate civilă de avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Simion Bărnuţiu, nr.17, et.1, ap.3-4, jud.Dolj
Sediu profesional