Cosmin-Sebastian PETREA

Detalii
16 decembrie 2010
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Săuleanu şi Asociaţii - Societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată
Formă exercitare profesie
Craiova, Calea Bucureşti, nr.137A, bl.N8, sc.1-2 parter, jud.Dolj
Sediu profesional