Cristian Florin DINU

Cristian Florin DINU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 iunie 1999
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Dinu Cristian Florin
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Duiliu Marcu, bl.9, sc.1, ap.16, jud.Dolj
Sediu profesional