Cristian ŞTEFĂNESCU

Cristian ŞTEFĂNESCU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 martie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Ştefănescu Cristian - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, bloc PATRIA, sc.B, ap.5, jud.Dolj
Sediu profesional