Cristian Valeriu BLENDEA

Cristian Valeriu BLENDEA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
13 decembrie 1991
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
avocat Cristian Blendea
Formă exercitare profesie
Craiova, str.Nicolae Bălcescu, nr.2, bl.M15A, sc.1, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional