Cristina Magdalena SCAFA

Cristina Magdalena SCAFA
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
15 ianuarie 2001
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Scafă Cristina
Formă exercitare profesie
Craiova, str.Dezrobirii, bl.H1, sc.D, ap.9. jud.Dolj
Sediu profesional