Daniela DUMITRAŞCU

Daniela DUMITRAŞCU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 ianuarie 2001
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Dumitraşcu Daniela - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, nr.22, sc.2, camera 4, jud.Dolj
Sediu profesional