Daniela-Isabelle POPESCU

Daniela-Isabelle POPESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 mai 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Popescu Daniela - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, bdul Carol I, bl.M6A-M6B şi M7, parter, jud.Dolj
Sediu profesional