Dragoş-Alexandru VANCEA

Detalii
14 ianuarie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Gherghe și Asociații - Societate civilă de avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Simion Bărnuţiu, nr.17, et.1, ap.3-4, jud.Dolj
Sediu profesional