Dragoș Marian STOENAC

Dragoș Marian STOENAC
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
10 noiembrie 2016
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Gherghe și Asociații - Societate civilă de avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Simion Bărnuţiu, nr.17, et.1, ap.3-4, jud.Dolj
Sediu profesional