Dragoş-Radu TĂLPĂŞANU

Dragoş-Radu TĂLPĂŞANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
15 martie 2008
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Dragoş Tălpăşanu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, nr.22, et.2, camera nr.6, jud.Dolj
Sediu profesional