Dragoş VODĂ

Dragoş VODĂ
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 februarie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Dragoş Vodă
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, bl.9, sc.5, ap.18, jud.Dolj
Sediu profesional