Dumitru PĂDURARU

Dumitru PĂDURARU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 iulie 1999
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Păduraru Dumitru - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Craiova, Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr.6, bl.6, sc.2, ap.4, jud.Dolj
Sediu profesional