Elena Despina ENESCU

Elena Despina ENESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
16 octombrie 1995
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Enescu Despina Elena
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, bld.Dacia, nr.92, bl. E4, sc.1, et.3, ap.14, jud.Dolj
Sediu profesional