Elena GRECU

Elena GRECU
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
06 decembrie 2012
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Grecu Elena - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Calea București, nr.51, Piața Centrală-Complex Comercial
Sediu profesional