Elena PĂDEANU

Elena PĂDEANU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 martie 1990
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Pădeanu şi asociaţii - Societate civilă de avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.A.I.Cuza, bloc PATRIA, sc.A, ap.12, jud.Dolj
Sediu profesional