Elena PREDESCU

Elena PREDESCU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 martie 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Elena Predescu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, cart.Lăpuş, bl.U10 demisol, cam.13, jud.Dolj
Sediu profesional