Fabian CIPU

Fabian CIPU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 februarie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Cioană şi Asociaţii - Societate civilă de avocaţi
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 23, bl. M19C, ap. 1, jud.Dolj
Sediu profesional