Felicia GUNĂ

Felicia GUNĂ
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
11 octombrie 1999
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Felicia Gună - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Şerban Vodă, nr.37, jud.Dolj
Sediu profesional