Florin-Denis TĂNASIE

Florin-Denis TĂNASIE
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
17 octombrie 2019
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Tănasie Florin-Denis
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.16, jud.Dolj
Sediu profesional