Florin DIACONU

Florin DIACONU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 martie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Cionoiu şi Diaconu - Societate Civilă de Avocaţi
Formă exercitare profesie
Craiova, str.Olteţ, nr.14, bl.IJK, sc.2, ap.5, jud.Dolj
Sediu profesional